Syyskokoustiedote 28.11.2019

02.12.2019

Pornaisten Keskustan kunnallisjärjestön sekä Halkian, Laukkosken ja Pornaisten paikallisyhdistysten syyskokoukset pidettiin 28.11.2019.

Sääntömääräisisissä asioissa kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi valittiin Juha Virkki, varapuheenjohtajaksi Otto Karhunen ja sihteeriksi Heikki Peisa. Lisäksi johtokuntaan valittiin Hannu Aarrelampi, Tea Nieminen, Terhi Niinikoski, Merja Nikula, Tero Olander, Jaana Putus, Mika Ruskeepää, Mari Tanner ja Johanna Tukiainen.  

Kokous kävi vilkasta keskustelua ajankohtaisista kunnallisista asioista. Kunnan taloudellinen tilanne on hyvä ja joitakin panostuksia Pornaisten turvallisuuteen ja viihtyvyyteen on mahdollisuus tehdä. Pornaisten Keskusta katsoo kuitenkin, että nämä on tehtävä harkiten niin, ettei niitä muutaman vuoden päästä jouduta perumaan. Panostukset ennaltaehkäisevään toimintaan kuten perheiden ja nuorten hyvinvointiin ovat suotavia ja niitähän on jo tehtykin. Pornaisten Keskusta katsoo, että valmisteilla olevat kylä-, asunto ja työpaikka alueitten kaavoitustyöt tulee saada päätökseen mahdollisimman pian ja voimassa olevia kaavoja tulee laajentaa. Myytävissä oleva tonttivaranto osaltaan varmistaa Pornaisten elinvoimaisena säilymisen.

Vuoden alusta toimintansa aloittaneeseen Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymään (KeuSote) ollaan kohtalaisen tyytyväisiä. Se turvaa perustason lähipalvelut ja päätöksentekoon päästään vaikuttamaan. Lisäksi KeuSote on mahdollistanut myös uudenlaisia toimintoja.

Pornaisten Keskusta katsoo lisäksi, että julkisuudessa oleva Uudenmaan viiden alueen SOTE erityisratkaisu on tällä hetkellä esillä olleista vaihtoehdoista paras. Se ottaa parhaiten huomioon väkirikkaan Uudenmaan alueen paikalliset tarpeet ja antaa mahdollisuuden demokraattiseen päätöksentekoon.

02.12.2019Syyskokoustiedote 28.11.2019
16.11.2019Syyskokoukset
25.04.2019Vuosikokoustiedote 25.4.2019
27.04.2017Vuosikokous tiedote 26.4.2017
29.03.2017Pornaisten Keskustan vaalilehti 2017
06.03.2017Kuntavaaliohjelma
09.11.2016Syyskokoustiedote
29.12.2015Keskustan Pornaisten kunnallisjärjestön syyskokoustiedote
27.05.2015Keskustan Pornaisten vuosikokoustiedote