Syyskokoustiedote

09.11.2016

Syyskokoustiedote 9.11. 2016

Syyskokouksessa käsiteltiin seuraavan vuoden henkilövalinnat. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Juha

Virkki ja varapuheenjohtajaksi Otto Karhunen. Sihteeriksi valittiin Tea Nieminen, johtokunnan muut jäsenet

v. 2017 ovat Janne Niemikorpi, Päivi Laitinen, Terhi Niinikoski, Mari Tanner, Aija Franti, Jaana Putus, Merja

Nikula sekä Mika Ruskeepää. Toiminnantarkastajiksi valittiin Anne Arkko ja Esko Peltola.

Kokouksessa nimettiin jo 12 suostumuksensa antanutta kunnallisvaaliehdokasta (Hannu Aarrelampi, Aija

Franti, Otto Karhunen, Päivi Laitinen, Ninna Mäenpää, Tea Nieminen, Merja Nikula, Terhi Niinikoski, Jaana

Putus, Mari Tanner, Johanna Tukiainen ja Juha Virkki). Loput ehdokkaat valitaan alkuvuodesta

ylimääräisessä kokouksessa.

Kysymystä, mitä tehtäviä tulevaisuudessa jää kuntaan, pohdittiin keskustelussa kun Sote- ja muitakin

tehtäviä siirtyy maakunnalle. Huomiona oli, että tulevaisuuden kunnan hallinnon tulee lähteä enemmän

kuntalaisten tarpeesta. Seuraavalla vaalikaudella tulee paneutua mm. siihen, miten vapaa-ajan toimen

henkilöstö olisi pysyvämpää, nykyisin vaihtuvuus on haitannut ko. toimialan toimintaa. Sivistystoimi

kaikkinensa nousee tärkeämpään rooliin. Keskusteluun nousi myös Keskustan aloitteissaankin esillä pitämät

kevyenliikenteen väylät. Parkkojan koulun kohdalla uusi kevyen liikenteen väylä on rakenteilla. Toivottiin

että rakentamista pystyttäisiin jatkamaan muuallakin.

29.04.2021Vuosikokoustiedote 29.4.2021
16.11.2019Syyskokoukset
25.04.2019Vuosikokoustiedote 25.4.2019
27.04.2017Vuosikokous tiedote 26.4.2017
29.03.2017Pornaisten Keskustan vaalilehti 2017
06.03.2017Kuntavaaliohjelma
09.11.2016Syyskokoustiedote
29.12.2015Keskustan Pornaisten kunnallisjärjestön syyskokoustiedote
27.05.2015Keskustan Pornaisten vuosikokoustiedote