Vuosikokous tiedote 26.4.2017

27.04.2017

Keskustan Pornaisten kunnallisjärjestön vuosikokouksessa käsiteltiin kuntavaalitulosta, joka Keskustalla Pornaisissa oli hyvä. Keskusta voitti jo toisen kerran peräkkäin yhden lisäpaikan valtuustoon. Tällä kertaa Keskustasta tuli Pornaisten suurin valtuustoryhmä 10 paikalla. Keskusta sai valtuustoon 5 naista ja 5 miestä, valituista uusia valtuutettuja oli 4. Keskusta sai 35,5 % annetuista äänistä. Erityisen tyytyväisiä oltiin siitä, että valtuutetuista 3 on alle 30-vuotiasta. Keskusta on aina ollut Pornaisissa vastuun kantajan roolissa.

Kunta tulee olemaan merkittävä toimija myös tulevaisuudessa, vaikka maakunta ottaakin ison osan kuntien tehtävistä. Kunnan rooleina vahvistuvat elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli. Menestymisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä ovat kunnan kyky uudistua ja uudistaa toimintatapoja. Pornaisissa hyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä ja uusien yhteistyökuvioiden luominen niin järjestöjen, yritysten kuin poliittisten toimijoidenkin välillä korostuu. Tulevaisuuden kuntaa rakennetaan ennakkoluulottomasti kaikkien ideoita talouden raameissa huomioiden. Näillä ajatuksilla Keskusta lähtee neuvottelemaan muiden puolueiden kanssa tulevan valtuustokauden tehtävistä.

Kokous  esittää piirijärjestölle Tea Niemisen valitsemista ehdolle tuleviin maakuntavaaleihin 2018.
29.04.2021Vuosikokoustiedote 29.4.2021
16.11.2019Syyskokoukset
25.04.2019Vuosikokoustiedote 25.4.2019
27.04.2017Vuosikokous tiedote 26.4.2017
29.03.2017Pornaisten Keskustan vaalilehti 2017
06.03.2017Kuntavaaliohjelma
09.11.2016Syyskokoustiedote
29.12.2015Keskustan Pornaisten kunnallisjärjestön syyskokoustiedote
27.05.2015Keskustan Pornaisten vuosikokoustiedote