Share |

Uusi kunta

Perjantai 7.4.2017 klo 15.39

6.4.2017

Pääsin osallistumaan Kuntaliiton järjestämään pienten kuntien seminaariin Rovaniemellä. Varatoimitusjohtaja Timo Reina piti seminaarissa ajankohtaiskatsauksen. Hänen mukaansa kuntien toimintamenot kasvoivat maltillisesti ja vuosikate paranani koko maan tasolla vuonna 2016, mutta erot kuntien välillä olivat edelleen suuria. Vieläkin 111 kunnassa tehtiin negatiivinen tulos. Meillä Pornaisissa sen sijaa tehtiin jo toinen plussa-merkkinen tulos peräkkäin.

Reina kävi läpi myös sote-uudistustilannetta ja hän muistutti, että kunnat ja maakunnat ovat rinnakkaisia toimijoita, joilla on samat asukkaat ja alue. Kunnan ja maakunnan uudentyyppisen yhdyspinnan merkitys tulee korostumaan sekä sotessa että elinvoimakysymyksissä.  

Parlamentaarisen työryhmän väliraportissa ”Tulevaisuuden kunta” määritellään 4 erilaista skenaariota tulevaisuuden kunnasta pienten kuntien näkökulmasta:

  • Innostava elinvoimakunta: -kunnan vahva tahtotila ja saumaton yhteistyö aktiivisten yhdistysten, järjestöjen ja kuntalaisten kanssa;  tulevaisuusorientoitunut johtaminen

  • Ratkaisut etsivä kunta: Kunnan ennakoiva kehittämisote, yhteisöllisyys ja vapaa-ajan asukkaat; toimiva työnjako maakunnan kanssa, asukas keskiöön

  • Laiska kunta: Kunta pyrkii toimimaan omin voimin ilman kumppanuutta ja ilman strategista ennakointia; ilmapiiri ei suosi uusien toimintatapojen ja ratkaisujen etsintää

  • Lannistunut kunta: Kunta on suljettu yhteisö eikä strategiaa tai suuntaa tulevaisuuteen ole; vähäisiä resursseja ei ole kohdennettu oikein eikä kuntalaisten aktiivisuutta tueta.

Kuntavaalien jälkeen meillä Pornaisissa on välittömästi käynnistettävä uuden strategian valmistelu ja strategian pitää olla jo syksyllä päätöksenteossa. Strategiaa voidaan päivittää vaikka useammankin kerran, sillä toimintaympäristömme on tavanomaista suuremman muutoksen keskellä. Meillä ei ole varaa olla laiska tai lannistunut kunta. Uudet päättäjät ovat paljon vartioina siinä millaiseksi lähtee tulevaisuuden Pornainen muotoutumaan. Omasta mielestäni kaikkien kuntalaisten ottaminen mukaan tulevaisuuden kunnan rakentamiseen on entistä tärkeämpää. Pienessä kunnassa asukkaitten kuuleminen on helpompaa, kunhan se koetaan tärkeänä. Uudet valtuutetut pääsevät heti monien mielenkiitoisten kysymysten ratkaisijoiksi. Kaikilla hyvillä ideoilla tulee olemaan käyttöä, jotta voisimme olla innostava elinvoimakunta tai ainakin ratkaisuja etsivä ja myös löytävä kunta.Jaana Putus

 

Kommentoi kirjoitusta.

Elämää ja elinvoimaa

Keskiviikko 29.3.2017 klo 21.30

ELÄMÄÄ JA ELINVOIMAA
 
• Suomi viettää 100-vuotis juhlavuotta ja Pornaisten kunta täyttää 148 vuotta.Suomen taloudessa alkaa näkyä valonpilkahduksia pitkän taantuman jälkeen.
• Pornaisten kunnan talous on kohenemassa. Teemme viime vuodelta parhaan tuloksen 17 vuoteen, vaikka velkaantuminen onkin yli ja omavaraisuusaste alle kuntien keskiarvon. Syynä tähän on mm kuluvan vaalikauden investoinnitkouluihin ja koulujen liikenneturvallisuuteen sekä uusiin asuin- ja työpaikka-alueisiin. Tulevallakin valtuustokaudella on tiedossa useita kohteita mm. varhaiskasvatuksen tilaratkaisut, liikenneturvallisuushankkeet, lähiliikuntapaikat, kiinteistöjen korjausvelkaan liittyvät kohteet
• Investointeja on jatkossakin tehtävä harkiten, koska velkataakkaa ei ole vastuullista kasvattaa.

 

• Kunnossa oleva talous turvaa perus- ja lähipalvelujen kehittämisen. Koulutus, sivistys, varhaiskasvatus ja kunnallistekniikka ovat edelleen kuntalaisten tarvitsemia lähipalveluita, joista päättäjien tulee pitää huolta.  Tiedotukseen Pornaisten on satsattava niin kuntalaisille kuin kunnan ulkopuolisillekin. Uusia kuntalaisia ja yrityksiä on vaikea saada, jos meitä ei tunneta. Pornaisten kunnan väkiluku ei ole kasvanut kuluvana vuosikymmenenä, meidän on tehtävä kaikki voitava hallitun kasvun aikaansaamiseksi. Pornainen on se tuntematon kasvukunta pääkaupunkiseudulla. Tonttitarjonnan on oltava monipuolista, uutena välineenä kyläkaavoitus nykyisten kyläkoulujen läheisyyteen.

 

• Elinvoima- asiat tulevat korostumaan, meillä on hyvät lähtökohdat pienenä ja ketteränä kuntana omiin vahvuuksiimme nojautuen.  Työpaikkaomavaisuuden lisäämiseen on mahdollista, meillä on hyvä sijainti, satsauksia on tehty infraan:vesi, viemäri, valokuitu sekä Pornaisten portin työpaikka-alueeseen. Pornainen voi olla tulevaisuudessa vetovoimainen kunta, mahdollisuudet siihen ovat, mutta itsestään kehitys ei etene, se tarvitsee tekijöitä. Kunnan päätöksenteossa on huomioitava päätösten vaikutus yritysten toimintaan. Tehdään Pornaisista vielä parempi paikka yrittää.

 

• Viihtyisyys ja vetovoima korostuvat kun ihminen valitsee perheelleen asuinpaikan. Meillä on kunnassa paljon hyviä asioita. Yhteisöllisyys jakaikenlainen toimeliaisuus on toivottavaa, on se sitten kunnan, yritysten, järjestöjen tai yksityisten kuntalaisten aikaansaamaaHyvä yhteistyö ja luottamus toimijoiden kesken on edellytys asioiden eteenpäin saamiseksi.

 

• Arvoja toiminnassamme ovat vapaus, yhteisöllisyys ja huolenpito, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, sivistys, ylisukupolvisuus, kestävä luontosuhde ja paikallisuus.
• Pornainen on hyvä paikka asua ja elää. Pidetään huolta itsestämme, toisistamme ja ympäristöstä, jotta Pornainen olisi vielä parempi paikka.

Juha virkki

Kommentoi kirjoitusta.

Jaana Putus

Keskiviikko 15.2.2017 klo 21.59

Kirjoittaja;

Kunnanvaltuutettu Jaana Putus

Vaalikausi alkaa olla lopuillaan. Aika on mennyt nopeasti, vaikka tämä valtuusto onkin saanut pidennetyn kauden, kun kunnallisvaalien ajankohtaa siirrettiin syksystä kevääseen. Valtuustokauden alkupuoli meni kuntarakenneselvityksiä tehdessä. Pornainenkin oli hyvin lähellä kuntaliitosta, mutta Keski-Uudenmaan muiden kuntien hylätessä valmistellun sopimuksen Pornainenkin säilytti itsenäisyytensä. Talouslaskelmia Pornaisissakin tehnyt Eero Laesterä  ei nähnyt Pornaisten kunnan selviävän itsenäisenä jatkossa. Nyt olikin mielenkiintoista lukea kuntalehdestä Laesterän lausuma, että Sote pelastaa pienet kunnat. Hänkin oli sitä mieltä, että pienillä kunnilla on tulevaisuudessa mahdollista selvitä taloudellisestikin. No mehän se täällä ollaan kyllä tiedetty jo pitkään, emme ihan kaikkia kauhuskenaarioita uskoneet aiemminkaan. Hyvä asia laskelmissa oli se,  että saimme tehtyä sopeuttamisohjelman. Nyt taloustilanne  näyttää hieman paremmalta. Talous tiukalla joudumme kyllä tulevaisuudessakin olemaan, mutta siihen tällä Pornaisissa on totuttu. Suu säkkiä myöten.  Oma ryhmämme on pysynyt yhtenäisenä, muissa ryhmissä on ollut Pornaisten mittakaavassa huomattavaa turbulenssia. Mekin saimme yhden lisäjäsenen tämän vuoden alusta. Vaalikauden ilonaiheita on ollut Mika Waltarin koulun käyttöönotto sekä kevyenliikenteen väylän rakentamisen aloittaminen Parkkojan koulun kohdalla. Selkeästi valtuustokauden loppupuolella olemme taas päässeet käyntiin Pornaisen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Seuraava valtuusto onkin rakentamassa uutta kuntaa ilman sotea kuntalaisten hyvinvointi keskiössä.

Kommentoi kirjoitusta.

Lausunnot kuntarakennelaista

Sunnuntai 24.3.2013 - Valtuutettu Jaana Putus

Valtuustokautta on nyt kulunut lähes kolme kuukautta. Tiedossa oli jo vaalien aikaan, että edessä on haasteellinen valtuustokausi, valtakunnan politiikan valossa mahdollisesti itsenäisen Pornaisten  kunnan kohtalonhetket tulevat eteen. Ennen vaaleja kaikki olivat sitä mieltä, että Pornaisten tulee säilyä itsenäisenä. Jos nyt kysyy päättäjiltä, onko edelleen näin, niin useimmat vastaavat sitä edelleenkin haluavansa, mutta usko siihen, että näin voisi olla tulevaisuudessa on monelta karissut.

Olo on hyvin sekava. Olemme antaneet lausunnon kuntarakennelaista. Tätä lakia ovat monet oikeusoppineet ja asiantuntijat pitäneet huonosti valmisteltuna. Kuntien lausunnot ovat suurelta osalta olleet kriittisiä. Minulla on sellainen tunne, ettei näillä lausunnoilla tule olemaan jätepaperia suurempi arvo ja jo nyt kun suurelta osalta elämme virtuaalisessa maailmassa, ei aina sitäkään.

Syksyllä olin  mukana kuntien kuulemistilaisuudessa ja siellä kuului oikeastaan yksinomaan kriittisiä kommentteja tulevasta kuntarakenneuudistuksesta, erityisesti aikatauluista ja siitä ettäsote-uudistuksen tulisi kulkea samaan jalkaan kuntauudistuksen kanssa. Näillä kuulemistilaisuuksilla ei ollut yhtään mitään merkitystä. Selvityksiä on tehty ja jonkinlainen sote-esityskinsaatiin, mutta hämmennys vain ainakin minun päässäni lisääntyy.

Meille on vakuuteltu, ettei liitospakkoa tule. Eipä varmaankaan tule. Päätät tai itket ja päätät kuntasi lopullisesta hautaamisesta.  Pakko tulee vaikkei pakotetakaan, kun rahat loppuvat ja velvoitteet lisääntyvät.

Ja kun on pakko selvittää jotakin vaihtoehtoa, niin sitten vedetään siitä se  johtopäätös, että tehän halusitte tätä vaihtoehtoa….

Seuraavaksi lausumme Metropoliesityksestä, samalla pitäisi omaa kuntastrategiaa valmistella, mielenkiintoinen tilanne.

Itse työskentelen terveydenhuollossa ja olen 30-vuotisen työurani aikana tottunut jos jonkinlaiseen organisaatiomuutokseen, mutta pohjimmiltaan työt on aina tehtävä ja potilaat asiakkaat ovat ainoita oikeita työnantajia, joten en enää stressaa mitä oman työpaikkani organisaatiossa tapahtuu. Kuntalaisetkin voivat siinä mielessä rauhoittua, aina tulee jonkun ne palvelut järjestää. Meidän päättäjien tulee nyt vain pitää huolta siitä, että palvelut edes jossain järkevässä määrin säilyvät täällä meilläkin, joudumme sitten minkälaiseen suurkuntaan tai sote-alueeseentahansa.

Mukavaa kevään odotusta kaikille, elämä on paljon muutakin kuin kuntauudistusta ja sotea.

Jaana Putus 24.3.13

Kommentoi kirjoitusta.

Luottamuspaikkojen valintamenettelyt Pornaisissa

Perjantai 28.12.2012 - Valtuutettu Jaana Putus

Kirjoittaja Jaana Putus;

Luottamuspaikkojen valintamenettelyt  ja vaaliliitot Pornaisissa;

Vuoden vaihtuessa uuteen vaihtuu myös uusi valtuustokausi. Syksyn
kunnallisvaaleihin menimme innokkaalla ehdokasjoukolla ja työmme palkittiin.
Uuteen valtuustoon saimme nuorekkaan, uudistuneen ryhmän ja mikä parasta
äänestäjiltä saimme luottamusta ja  yhden valtuustopaikan lisää.
  Keskusta sai yhdeksän valtuutettua, kuten Demaritkin, äänimäärässä jäimme
hieman jälkeen.
Alun innostus hieman latistui, kun aloimme puolueiden väliset neuvottelut,
johon osallistuivat puolueet, jotka olivat saaneet kuntalaisilta valtakirjan
eli vähintään yhden valtuutetun . Taas olivat vihreät muodostaneet demarien
kanssa yhteisen valtuustoryhmään  aikaisempien valtuustokausien
mukaisesti, tullen näin suurimmaksi valtuustoryhmäksi. Mahtoikohan
perusäänestäjä vihreitä äänestäessään tajuta, että ääni menikin
demariryhmälle. Tietenkin myös perussuomalaiset edellisen vaalikauden tapaan
muodostivat yhteisen valtuustoryhmän ison vaalitappion kärsineen
Kokoomuksen kanssa. Hyöty tästä ei ole kovin suuri, yhteensäkin heitä on 8,
eli pienin valtuustoryhmä. Mielenkiintoinen kuvio, jos katsoo sitä
valtakunnan politiikan vinkkelistä,  pääministeripuolue kimpassa ainakin
itseään pääoppositiopuolueena pitävien perussuomalaisten kanssa. No
kunnallispolitiikka on kunnallispolitiikkaa.
Valta  maistuu makealta. Kokoomus-persu-ryhmä teki teknisen vaaliliiton
Demari- vihr. kanssa estääkseen Keskustaa saamasta kunnanvaltuuston
puheenjohtajan paikan, mikä sille olisi vaalituloksen mukaan kuulunut.
Pornaisten-puolue, jossa katsotaan yhdessä kunnan parasta onkin kuulemma jo
vanhanaikaista. Olisin kyllä suonut vaalituloksen kunnioitusta
luottamuspaikkoja jaettaessa, vaikka uskonkin että tällä
kähmintätuloksellakin selviävämme tulevan vaalikauden.
Luotan kuitenkin, että kaikilla on halu ajaa pornaislaisten parasta, eikö
niin?

Jaana


 Ps. -ääni kokoomukselle on ääni persuille ja päinvastoin aika jännä tilanne
peruspuolueäänestäjän kannalta.

1 kommentti .

Blogikirjoitus; Kotiin

Torstai 13.12.2012 - Tea Nieminen

 

Kotiin…

 

Niin vain on aika mennyt ja vaalit käyty. Muistan vielä kuinka Virkin Juha ajoi meidän pihaan juuri kun olin tullut kotiin. Olin ollut edelliset yhdeksän päivää tiiviisti italialaisten ja pornaislaisten nuorten kanssa Youth in action ryhmätapaamisessa Pornaisten yhtenäiskoululla. Olin varmasti näky kun väsyneenä ja päivän kirveskosken koulua siivonneena astuin autosta ulos. Tein päätöksen lähteä ehdokkaaksi sillä seisomalla eikä Juhan tarvinnut kauan minua suostutella. Todennäköisesti mies yllättyi itsekin pikaisesta vastauksesta. Vaikka kuulostaakin, että tein päätöksen ehdokkaaksi lähdöstä nopeasti, olin ehtinyt jo kypsytellä asiaa neljä vuotta. Edellisissä kunnallisvaaleissa olin asunut kunnassa vasta jonkun aikaa ja silloin en kokenut ihan pienten lasten äitinä olevan mielekästä lähteä ehdokkaaksi. Enhän tuntenut vielä kuntaa kunnolla ja tiennyt sen asioista juuri mitään. Nyt neljä vuotta myöhemmin tilanteeni oli toinen. Juhan ajo meidän pihaan kysymään mukaan lähtemistä tuli siis oikeaan aikaan.

Omalta kohdalta vaalien lopputulos ei tuonut valtuustopaikkaa, mutta en silti koe tehneeni turhaa työtä. Ensinnäkin sain tutustua aivan valtavan ihaniin ihmisiin. Meillä oli hyvä ehdokasporukka jonka kanssa oli mukavaa seisoa niin Salen kuin K-kaupankin pihalla tavaten kuntalaisia. Henki puolueen sisällä oli hyvä koko kampanjan ajan. Ketään ei ikään tai sukupuoleen nähden katsottu pitkin nenän vartta vaan meistä jokainen sai olla oma itsensä. Jokaisen tietämys ja näkemys otettiin ilolla vastaan. Sama tunnelma on jatkunut myös vaalien jälkeenkin.

Tällä hetkellä on menossa puolueiden väliset neuvottelut siitä miten lautakuntapaikat jaetaan eri puolueiden kesken. Aika näyttää tulenko saamaan jonkun lautakuntapaikan, vaikka valtuustopaikkaa ei tällä kertaa tullutkaan. Mutta vaikka omalta kohdaltani kävisi miten tahansa niin sen tiedän, että voin mennä koska tahansa puhumaan ja kertomaan mielipiteitäni meidän valtuutetuille ja tiedän heidän kuuntelevan mitä minulla on heille sanottavaa. Tiedän aina tulevani kotiin asioideni kanssa, kotiin jossa niitä kuunnellaan ja kunnioitetaan.

 

Kiitos kaikille äänestäneille!

 

Ja oikein rauhaisaa joulua teille kaikille!

 

Tea

 

Kommentoi kirjoitusta.

Blogikirjoitus; Kunnallisvaalit 2012 Jaana Putus

Perjantai 28.9.2012 klo 19.31

Kunnallisvaalit 2012

Tänä vuonna on ollut erityisen mukavaa valmistautua kunnallisvaaleihin. Tärkein kunnallisjärjestössä tehtävä työ ennen vaaleja on hyvän ehdokaslistan kokoaminen. Tällä kertaa voi ylpeänä todeta, että olemme onnistuneet kokoamaan hyvän ehdokasjoukon.

Aluksi tilanne ehdokashankinnassa näytti takkuavan, monilla hyvillä ehdokkaaksi  sopivilla henkilöillä oli lukuisia syitä kieltäytyä ehdokkuudesta. Kaikki hyviä syitä tietenkin, työkiireet ja perhetilanne useimmilla. Kukaan ehdokkaaksi kysytty ei kuitenkaan pahastunut, että olimme heistä kiinnostuneita, useimmat suhtautuivat kunnallispolitiikassa vaikuttamiseen hyvinkin myönteisesti, vaikka ehdokkaaksi lähtemisen kynnys ei ylittynytkään.

Nyt joukoissamme on paljon uusia kasvoja. Nuoria alle 30-vuotiaitakin on viisi. Naisilla on enemmistö listallamme. Ammattijakautuma on monipuolinen. Eläkeläiset puuttuvat listaltamme, vanhin on 58-vuotias. Järjestössämme on aktiivisia eläkeläisiä, joten heidän kauttaan varmasti saamme tietoa sen väestöryhmän tilanteesta ja onhan Pornaisissa aktiiviset eläkejärjestöt ja vanhusneuvosto.

Pitkään mukana olleellekin nousee aivan uusi innostus päälle tällaisessa ehdokasjoukossa. Pornaisten nuorisotoimi järjesti dokumentti-elokuvatilaisuuden, jossa oli myös vaalipaneeli. Todella mahtavia nuoria meillä Pornaisissa. Illan viesti minulle oli, että Pornaisissa on hyvä kasvattaa perhettä ja kasvaa lapsena. Nuoret halusivat, että Pornainen jatkaa edelleen itsenäisenä kuntana. Nyt tätä itsellenikin tärkeätä asiaa on entistä parempi puolustaa. Asian ydin on rakkaus ja juuret.

 

Jaana

Kommentoi kirjoitusta.