Keskustan Pornaisten kunnallisjärjestön syyskokoustiedote

29.12.2015

Keskustan Pornaisten kunnallisjärjestön syyskokoustiedote:

Pornaisten keskustan kunnallisjärjestö valitsi syyskokouksessaan edelleen

puheenjohtajaksi Juha Virkin. Varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Niemikorpi ja

sihteeriksi Tea Nieminen. Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin: Aija Franti, Eija-Sisko

Jokinen, Otto Karhunen, Jarkko Kippilä, Päivi Laitinen, Terhi Niinikoski, Merja Nikula,

Jaana Putus ja Mika Ruskeepää

Keskustan Pornaisten kunnallisjärjestö pitää tärkeänä että kunta ottaa aktiivisen

roolin työttömyyden hoitamisessa Pornaisissa. Ei riitä, että keskitymme ainoastaan

nuorten tilanteeseen, myös yli 30-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät on saatava

aktiivisempien toimenpiteiden piiriin.  Työllisyyden hyvä hoitaminen on sekä

yksilöiden ja inhimillisyyden että kunnan ja talouden kannalta merkittävää. Kokous

otti myös kantaa Pornaisten itsenäisenä kuntana säilymisen puolesta. Näemme sen

nyt mahdollisena kun sote-asiat jäävät kunnilta pois. Elinvoimapolitiikka on

tulevaisuuden kuntien tärkein asia. Elinvoimapolittikkaa on paitsi yritysten  ja

työllisyyden toimintaedellytysten parantaminen myös ihmisten asumisviihtyisyyden

ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien kehittäminen. Pieni yhteisöllinen

maalaiskunta lähellä suuria kaupunkeja voi tulevaisuudessakin olla vetovoimainen

omaleimaisuudellaan.

29.04.2021Vuosikokoustiedote 29.4.2021
16.11.2019Syyskokoukset
25.04.2019Vuosikokoustiedote 25.4.2019
27.04.2017Vuosikokous tiedote 26.4.2017
29.03.2017Pornaisten Keskustan vaalilehti 2017
06.03.2017Kuntavaaliohjelma
09.11.2016Syyskokoustiedote
29.12.2015Keskustan Pornaisten kunnallisjärjestön syyskokoustiedote
27.05.2015Keskustan Pornaisten vuosikokoustiedote