https://asiakas.kotisivukone.com/files/pornaistenkeskusta.palvelee.fi/aloitteet/ValtuustaloiteVALTUUSTOALOITE

 

Pornaisissa on jo vuosia pidetty esillä kevyenliikenteen väylien rakentamisen tarpeellisuutta, mutta valtion rahoitusta emme ole hankkeillemme saanut ja omalla rahalla ei resursseja hankkeille ole ollut.  Kunta on pitänyt asiaa esillä ely-keskuksen suuntaan.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että valmistelemme asiaa omin resurssein mahdollisimman pitkälle ja teemme kattavan suunnitelman väylistä. Tällöin kun valmiit suunnitelmat ovat jo olemassa, pystymme aloittamaan hankkeet nopeasti kun rahoitus järjestyy tai löytyy vaihtoehtoisia malleja toteuttaa kevyen liikenteen väylät.  

Keskustan valtuustoryhmä


Valtuustoaloite: 

Pornaisiin ei ole saatu valtion varoilla riittävästi rakennettua välttämättömiä kevyenliikenteenväyliä. Asiaa on kyllä eri yhteyksissä pidetty esillä ja erilaisia aloitteita asian tiimoilta on tehty. Keskustan valtuustoryhmä esittää selvitettäväksi: Voitaisiinko kevyenliikenteenväyliä rakentaa pienempinä osaprojekteina; esim. niiden koulujen läheisyyteen, jossa ei kevyenliikenteenväylää vielä ole ja osallistuisiko tiepiiri tällaisiin projekteihin ja millä osuudella, jos kunta olisi osarahoittajana. Esimerkiksi Parkkojan koulun läheisyydessä; välillä Juholantie - vanha kauppakiinteistö. Kevyenliikenteen väylä parantaisi huomattavasti liikenneturvallisuutta. Toinen esimerkki on Halkian koulun alueella väli; Kupsenkyläntie - Koskenmäki.

 

Pornaisissa 31.1.2011