Ehdokkaat aluevaaleissa 2002

Pornaisista tulevat Keskustan aluevaaliehdokkaat kertovat tällä sivulla itsestään ja vaaliteemoistaan.

311, Aija Franti, maatalousyrittäjä, Pornainen

Aija Franti, 311
 
Olen 30-vuotias maatalousyrittäjä Pornaisista. Viljelyn lisäksi teen traktoriurakointia, tienhoitourakointia ja pienimuotoisesti kaivinkonehommia. Perheeseeni kuuluu puoliso ja kolme kissaa. Nuoresta iästäni huolimatta minulle on karttunut paljon päättäjäkokemusta, sillä alkanut valtuustokausi on minulle jo kolmas. Olen oman kuntamme kunnanhallituksen jäsen ja sen lisäksi vaikutan myös Itä-Uudenmaan OP:n edustajistossa ja paikallisen MTK:n johtokunnassa, sekä Rosk'n Rollin hallituksessa. Halu vaikuttaa kuntaamme koskeviin asioihin on edelleen kova ja haluan kehittää kuntaamme ja kuntayhteistyötä eteenpäin. Aluevaaleissa olen ehdolla siksi, että haluan päästä vaikuttamaan siihen millaisessa hyvinvointialueessa kuntamme on mukana. Laadukkaat lähipalvelut ovat kuntalaisillemme tärkeitä ja niiden säilyttämistä tulisi edistää. Terveyspalveluiden tulee toimia tehokkaasti, sujuvasti ja taloudellisesti järkevästi. Kaikissa tulevissa ratkaisuissa hyvinvointialueella tulee ottaa huomioon käyttäjien lisäksi myös työntekijät.

331, Otto Karhunen, varastotyöntekijä, Pornainen

Otto Karhunen, 331

Olen aluevaaleissa ehdolla, koska tulevaisuudessa alueille siirtyy suuri osa kuntien tähän asti tuottamista palveluista, ja myös rahoituksesta. Keskeinen huomioni aluevaltuutettuna kohdistuisi harkittuun taloudenpitoon, hyvään henkilöstöpolitiikkaan ja hajautettuun palvelurakenteeseen siten, että lähipalvelut pysyisivät täällä maakunnan reuna-alueillakin. Kyynikko voisi ajatella, että näitä teemoja on vaikea sovittaa yhteen, ja niinhän se toki onkin. Uskon silti, että uusilla innovaatioilla, järkevällä priorisoinnilla ja henkilöstön tyytyväisyydellä pystytään vaikuttamaan kaikkiin mainitsemiini teemoihin. Ollaan yhteyksissä!

347, Tea Nieminen, sosionomi (AMK), palveluvastaava, Pornainen

Tea Nieminen, 347

Olen 41-vuotias valtuutettu Pornaisista. Olen toisen kauden valtuutettu ja jatkan valtuuston toisena varapuheenjohtajan tällä vaalikaudella. Olen Keusoten hallituksen jäsen ja edellisellä kaudella toimin Keusoten valtuuston jäsenenä.

Työurani olen tehnyt sosiaalialan eri tehtävissä, mm. lastensuojelussa ja etsivänä nuorisotyöntekijänä. Nykyään työskentelen palveluvastaavana Uudenmaan TE-toimistossa.

Puolustan lähipalveluita, kuten Keskustakin. Pidän tärkeänä, että jokaisessa kunnassa löytyy ne tärkeimmät palvelut ihmistä läheltä. Palvelutarjontaa voidaan mielestäni täydentää liikkuvilla palveluilla myös niihin kuntiin, jossa palvelutarvetta on, mutta ei ehkä joka päiväiseksi asti.

Helpolla tulevat aluevaltuutetut eivät pääse. Rahoitus mikä tulee valtiolta ja palvelutarve, joka tulevaisuudessa kasvaa, eivät kohtaa. Tähän haasteeseen joudutaan vastaamaan ja miettimään keinoja. Uskon tähän löytyvän lääkkeitä ottamalla henkilöstö mukaan innovoimaan palveluita ja niiden järjestämistä. Konsulteilla on paikkansa, mutta parhaat ratkaisut löydetään yhdessä luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa.

Hyvinvointialueita rakentaessa ei saa unohtaa pelastustoimea ja sopimuspalokuntia. Heitä tarvitaan turvaamaan palvelut silloin kun hätä on suurin. Ei ole merkityksetöntä millainen verkosto meillä on ja millaiset toiminta edellytykset pelastustoimella alueellamme on.

Yksi muistamisen arvoinen asia on kolmas sektori. Sote puolella on toiminut yhdistyksiä ja järjestöjä tarjoten tärkeää ennaltaehkäisevää palvelua, näitä järjestöjä kunnat ovat tukeneet erilaisin avustuksin. Nyt Hyvinvointialueilla on tärkeää pohtia miten alueella voimme taata näiden yhdistysten ja järjestöjen toiminta edellytykset ja heidän tärkeän ennaltaehkäisevän toiminnan jatkumisen myös tulevaisuudessa.


368, Johanna Tukiainen, lähihoitaja, Pornainen

Johanna Tukiainen, 368

Olen 44-vuotias, vuodesta 2007 lähtien luottamustoimissa Pornaisten kunnanvaltuustossa ja sivistyslautakunnassa toiminut lähihoitaja. Innolla ja tarmolla lähdössä mukaan ehdokkaaksi myös tuleviin hyvinvointivaaleihin - erityisesti oman kuntamme asioita ajamaan ja ajatuksiamme  viemään eteenpäin kuntalaisten kanssa vuorovaikutteisesti.

Olen valmis pitämään  "kynsin ja hampain kiinni" pienten kuntien ja harvemmin asuttujen seutujen lähiterveyspalveluista ja -toimipisteistä.

Etsimään ratkaisuja ja tekemään yhteistyötä.

Antamaan täysillä oman panokseni luottamushenkilönä, sillä näen alan ahdingon ja ongelmat läheltä hoitoalan  töitä tehdessäni. 

Hyvinvointialueen päättäjillä on tulossa todella tärkeitä päätöksiä ja linjauksia  pelastustoimen sekä sosiaali- terveydenhoitoalan palveluistamme, joihin itsekin haluaisin päästä mahdollisimman läheltä vaikuttamaan!

Kuntalaiset kuuluu pitää tietoisina päätöksistä ja asioista, mitkä meitä kaikkia koskevat. Olen alkanut pyynnöistä päivittämään kuntamme some-sivuille lyhyesti kokousten ja muiden toimien keskeisimmät asiat, joissa olen mukana.

Olen tottunut ottamaan yhteyttä kuntamme ja kuntalaistemme asioista, kun tarvetta ilmenee. Keusoten osalta päättäviin tahoihin tähän mennessä mm. vanhusten kotipalveluista, terveysasemamme lääkäritilanteesta ja lasten oikomishoidoista.Ja välittänyt saamani julkiset tiedot edelleen kuntalaisille.

Olen kokemuksen kertymisen myötä pystynyt toimimaan yhä aktiivisemmin luottamustoimissani.

Jos pääsen vaikuttamaan asioihimme aluevaltuustoon, aion päivittää sieltä myös keskeisimmät, julkiset päätösasiat. Meidän kuntalaisten, jotka "haluamme pysyä kärryillä", kuuluu saada ne kuulla, lyhyesti ja selkeästi esitettynä. Asiat, mistä päättämään äänestämämme valtuutetutkin ovat tietoisia.

Tärkeänä pidän:

- oman kunnan lähiterveysasemalta palvelut lisättynä kuntaan tuotavilla liikkuvilla palveluilla

- yhteydenotot ja hoitoon pääsy nykyistä sujuvammaksi

- asiakas oikea-aikaisesti oikeassa paikassa saamassa palveluita

- ennaltaehkäisevillä toimilla säästämme ja toimimme inhimillisemmin

- ikääntyvien määrän ja heidän tarvitsemiensa palvelujen jatkuvaan lisääntymiseen varauduttava ja kiinnitettävä tarpeeksi huomiota

- työntekijöiden jaksamista tuettava ja edistettävä

- pelastustoimen resurssien riittävyys ja luottamus jatkuvuuteen varmistettava

- vastuullista taloudenpitoa painottaen palveluihin, ei hallinnon kuluihin

- hyvinvointialueen asukkaille kuuluu kertoa reaaliajassa, helppotajuisesti ja tiivistetysti, mitä heidän valitsemansa luottamushenkilöt päättävät yhteisistä asioista

Vain äänestämällä voimme yhdessä vaikuttaa, miten asiamme tulevat hoidettua tulevaisuudessa. Juuri Sinun äänesi voi olla se ratkaiseva!

374, Juha Virkki, yrittäjä, Pornainen

Juha Virkki, 374

Olen 64-vuotias talotekniikka- ja maaseutuyrittäjä. Perheeseen kuuluu puoliso Mirja, alakouluikäinen tyttö Helmi ja aikuiset pojat. Olen kiinnostunut yhteisistä asioista luottamushenkilö- ja järjestö hommissa. Kunnanvaltuutettuna vuodesta 1992 edelleen. Kunnanhallituksen puheenjohtajana kolmatta kautta.Lisäksi pitkä kokemus hallitus ja lautakuntatyöstä.Ylikunnallisissa  tehtävissä , Hus valtuutettuna, hyvinvointi alueen poliittisen ohjausryhmän jäsen, joka valmistelee tulevan hyvinvointialueen hallintoa ja organisaatiota. ja kuuma johtokunnan jäsen. Viime kaudella toimin Keusoten hallituksessa ja mm hallituksen valitsemassa palveluverkko ryhmässä missä valmisteltiin nykyistä palveluverkkoa.

Järjestöissä olen toiminut mm Pornaisten yrittäjien PJ.nä 17-vuotta. Keski-Uudenmaan kehittämisyhtiö Keuken hallituksessa olen toiminut reilut 10 vuotta ja hallituksen Pj.nä viimeiset vuodet. Aluevaltuustossa tarvitaan kokemusta niin sote alalta kuin laajemminkin talous-, hankinta-,  kehittämis- ja muutosjohtamiskokemusta niin julkishallinnosta kuin liike-elämästäkin eli talousosaamista.

Arvoja ja vaalilupauksia;

Palveluiden hyvä saatavuus, asiakas keskiössä, toimivat käytännöt, hyvinvoiva henkilöstö, laadukas johtaminen ja kestävä talous.

Äänestys intoa !