Share |

Elämää ja elinvoimaa

Share |

Keskiviikko 29.3.2017 klo 21.30


ELÄMÄÄ JA ELINVOIMAA
 
• Suomi viettää 100-vuotis juhlavuotta ja Pornaisten kunta täyttää 148 vuotta.Suomen taloudessa alkaa näkyä valonpilkahduksia pitkän taantuman jälkeen.
• Pornaisten kunnan talous on kohenemassa. Teemme viime vuodelta parhaan tuloksen 17 vuoteen, vaikka velkaantuminen onkin yli ja omavaraisuusaste alle kuntien keskiarvon. Syynä tähän on mm kuluvan vaalikauden investoinnitkouluihin ja koulujen liikenneturvallisuuteen sekä uusiin asuin- ja työpaikka-alueisiin. Tulevallakin valtuustokaudella on tiedossa useita kohteita mm. varhaiskasvatuksen tilaratkaisut, liikenneturvallisuushankkeet, lähiliikuntapaikat, kiinteistöjen korjausvelkaan liittyvät kohteet
• Investointeja on jatkossakin tehtävä harkiten, koska velkataakkaa ei ole vastuullista kasvattaa.

 

• Kunnossa oleva talous turvaa perus- ja lähipalvelujen kehittämisen. Koulutus, sivistys, varhaiskasvatus ja kunnallistekniikka ovat edelleen kuntalaisten tarvitsemia lähipalveluita, joista päättäjien tulee pitää huolta.  Tiedotukseen Pornaisten on satsattava niin kuntalaisille kuin kunnan ulkopuolisillekin. Uusia kuntalaisia ja yrityksiä on vaikea saada, jos meitä ei tunneta. Pornaisten kunnan väkiluku ei ole kasvanut kuluvana vuosikymmenenä, meidän on tehtävä kaikki voitava hallitun kasvun aikaansaamiseksi. Pornainen on se tuntematon kasvukunta pääkaupunkiseudulla. Tonttitarjonnan on oltava monipuolista, uutena välineenä kyläkaavoitus nykyisten kyläkoulujen läheisyyteen.

 

• Elinvoima- asiat tulevat korostumaan, meillä on hyvät lähtökohdat pienenä ja ketteränä kuntana omiin vahvuuksiimme nojautuen.  Työpaikkaomavaisuuden lisäämiseen on mahdollista, meillä on hyvä sijainti, satsauksia on tehty infraan:vesi, viemäri, valokuitu sekä Pornaisten portin työpaikka-alueeseen. Pornainen voi olla tulevaisuudessa vetovoimainen kunta, mahdollisuudet siihen ovat, mutta itsestään kehitys ei etene, se tarvitsee tekijöitä. Kunnan päätöksenteossa on huomioitava päätösten vaikutus yritysten toimintaan. Tehdään Pornaisista vielä parempi paikka yrittää.

 

• Viihtyisyys ja vetovoima korostuvat kun ihminen valitsee perheelleen asuinpaikan. Meillä on kunnassa paljon hyviä asioita. Yhteisöllisyys jakaikenlainen toimeliaisuus on toivottavaa, on se sitten kunnan, yritysten, järjestöjen tai yksityisten kuntalaisten aikaansaamaaHyvä yhteistyö ja luottamus toimijoiden kesken on edellytys asioiden eteenpäin saamiseksi.

 

• Arvoja toiminnassamme ovat vapaus, yhteisöllisyys ja huolenpito, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, sivistys, ylisukupolvisuus, kestävä luontosuhde ja paikallisuus.
• Pornainen on hyvä paikka asua ja elää. Pidetään huolta itsestämme, toisistamme ja ympäristöstä, jotta Pornainen olisi vielä parempi paikka.

Juha virkki


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini