Tapahtumakalenteri

Vuosikokous 2019Torstai  25.4.2019 - Kunnantalo
Por­nais­ten kunnallisjärjestön sekä Hal­ki­an, Por­nais­ten ja Lauk­kos­ken pai­kal­li­syh­dis­tys­ten vuo­si­ko­kouk­set to 25.4. kun­nan­ta­lol­la. Pai­kal­li­syh­dis­tys­ten ko­kouk­set klo 18 ja kun­nal­lis­jär­jes­tön ko­kous klo 19. Kä­si­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asi­at.